Sansha womens vortex dance shoe black 10 sansha 10 meters us womens Women's Shoes

Sansha Women's Vortex Dance Shoe,Black,10 Sansha (10 M US Women's) The sizes printed inside the physical item/box has the french size. Sansha Women's Vortex Dance Shoe,Black,10 Sansha (10 M US Women's)