Maxell 183906 5 pack lto ultrium 4 tape cartridge lto4 800 gigabytes native 1.6tb 120 transfer Tape / Cartridge Drives

Maxell 183906 5-Pack LTO Ultrium 4 Tape Cartridge LTO-4 800GB (Native) / 1.6TB 120 Transfer Rate Maxell 183906 5-Pack LTO Ultrium 4 Tape Cartridge LTO-4 800GB (Native) / 1.6TB 120 Transfer Rate Maxell 183906 5-Pack LTO Ultrium 4 Tape Cartridge LTO-4 800GB (Native) / 1.6TB 120 Transfer Rate